SYNLIG ROCK

Om kunst og designs betydning i pop og rock

Av Lasse Berntzen

 
 

Det var den amerikanske sosiologen Talcott Parsons som, så tidlig som i 1942, lanserte begrepet ”ungdomskultur”. Han var allerede da opptatt av å identifisere væremåter og fenomener som spesifikt karakteriserte de nye generasjonene av ungdom i et raskt voksende lukrativt og nytt ”teenage market” i USA.


Min generasjons privilegium er at vi faktisk har kunnet følge, og leve i denne kulturen nesten helt fra dens spede begynnelse og frem til i dag. Selv vokste jeg opp på 60- og 70-tallet i et kulturborgerlig hjem i en enkel blokkleilighet i bydelen Landås i Bergen, og hele oppveksten og livet vårt i ”gaten” var knyttet til denne nye ungdomskulturens stadig vekslende fenomener og impulser.Les mer

Det var åpenbart ikke bare Townshend som opplevde kunstskolen som viktig på denne tiden, for John Lennon, Ray Davies, Brian Eno, Bryan Ferry, Jeff Beck, Eric Burdon og Syd Barrett er bare noen av de mest kjente musikerne som studerte ved britiske kunstskoler.